วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กาญจณิการ์

กาญจณิการ์
ชื่อพฤกษศาสตร์: Santisukia pagetii (Craib) Brummitt
วงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น : แคขาว ลั่นทมเขา

    ไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร ลำต้นแตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแผ่กว้าง แน่นทึบ ใบ ประกอบแบบขนนกชั้นดียวปลายคี่ เรียงเป็นวงรอบกิ่ง ใบย่อย 5-10 คู่ รูปไข่แกมรูปใบหอก ปลายแหลม โคนมน เบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบส่วนบนมักจะมีรอยจักตื้นๆ ดอก ใหญ่ จำนวนมาก ออกเป็นช่อยาวแตกแขนง แขนงช่อดอกแตกเป็นวงรอบแกนช่อ กลีบรองกลีบดอกติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ส่วนบนแยกเป็น 5 แฉกสั้นๆ ภายนอกมีตุ่มทั่วไป กลีบดอกติดกันคล้ายรูปแตร ปลายผายออกเป็น 5 กลีบ สีขาว หรือ สีขาวปนม่วงอ่อน ปากหลอดสีเหลืองอ่อน ผลเป็นฝักแห้งรูปทรงกระบอก ปลายและโคนรี ผนังมีตุ่มกระจัดกระจายทั่วไป เมล็ด จำนวนมาก กลมแบน มีปีกบางโปร่งทางด้านข้างทั้งสองด้าน

    เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : พบเฉพาะภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย ตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีลงมาถึงเพชรบุรี ขึ้นทั่วไปในป่าผลัดใบ ตามซอกหินของภูเขาหินปูนที่แห้งแล้ง ที่ระดับความสูง 50-200 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กุหลาบพันปี
ชื่อพฤกษศาสตร์: Rhododendron arboreum Smith ssp. delavayi (Franchet) Chamberlain
วงศ์ : ERICACEAE
ชื่ออื่น : คำแดง

    ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กกึ่งพุ่ม สูง 3-10 เมตร ลำต้นและกิ่งคดงอ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง รูปใบหอกกลับ หรือรูปขอบขนานแกมใบหอก ปลายแหลม โคนสอบหรือตัด เนื้อใบหนา หลังใบมีเกล็ดและขนปกคลุม ดอกสีเหลืองแดงเลือดนก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5-6 แฉก มีขน กลีบดอกติดกันคล้ายรูประฆัง ปลายแยกเป็นแฉกกลม มีขน ผล รูปทรงกระบอก เมื่อแก่แตกได้

    เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : พบเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ต่างประเทศพบที่เนปาล ภูฏาน พม่าและจีนภาคใต้ (ยูนาน) ขึ้นบนที่ชุ่มชื้นตามชายป่าติดเขา ที่ระดับความสูง 2,100-2,500 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม - พฤษภาคม