วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

กะโมกเขา

กะโมกเขา
ชื่อพฤกษศาสตร์: Sageraea elliptica (A.DC.) Hook.f. & Thomson
วงศ์ : ANNONACEAE
ชื่ออื่น : ลาโมก

    ไม้ต้น สูง 15-20 เมตร เรือนยอดรูปกรวยคว่ำ เปลอืกต้นสีเทาอ่อน ใบเดี่ยว แผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายใบมนถึงเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอก เล็ก สีเหลืองอมเขียว ออกเดี่ยว หรือเป็นกระจุก 2-6 ดอก ตามกิ่งหรือลำต้น ผล ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 6-7 ผล รูปกลมรี ก้านผลสั้น

    เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่ กัมพูชา ขึ้นในป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 50-600 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม - พฤษภาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น